Filosofische interventies


Een filosofische interventie is een kritisch en polemisch onderzoek van een specifiek thema, in de vorm van een boek, artikel, lezing, workshop of seminar. De filosoof levert daarbij een ‚dwarse’, tot nadenken prikkelende bijdrage aan een publiek debat over een bepaald onderwerp.
Leon de Haas deed dit in het verleden met name op het terrein van zorg en welzijn, in de functie van organisatie-adviseur. De laatste jaren doet hij dit op het gebied van de filosofische praktijken (zie het overzicht van de publicaties).

Ga naar het contactformulier om meer informatie te vragen of een verzoek te richten aan Leon de Haas.
tray button
play pause