Zelfreflectie


Filosofische zelfreflectie is een bijzondere manier om na te denken over je eigen existentiële ervaring(en).
Het begint met introspectie: je haalt je de situaties voor de geest waarin je existentiële vragen of problemen hebt ervaren. Vervolgens kun je je ervaringen onderzoeken, om ze helderder te krijgen en ze beter te begrijpen.

In de gesprekken word je ondersteund in het vertellen van je verhaal; zo concreet en levendig mogelijk. De counselor helpt je om je eigen woorden te vinden en zelf te ontdekken wat belangrijk is. De counselor helpt jou je existentiële ervaring zo te vertellen en te verstaan, dat je je meer bewust wordt van hoe jij in jouw situaties van leven en werken aanwezig bent. Allengs krijg je helderder voor ogen waar het jou om gaat, of zou moeten gaan.

Al doende leer je een meer filosofische houding om met je situaties en ervaringen om te gaan.

Neem contact op met Leon de Haas.
tray button
play pause