Filosofisch & meta-filosofisch onderzoek


In socratische gesprekken onderzoeken we de waarheid van wat we beweren in onze verhalen.
Zo lossen in onze aandacht de 'metafysische wolken' op waarin we ons normaliter hullen.
Er komt meer ruimte voor wat we beleven en ervaren.

Om de filosofische houding & methode te verfijnen, moet er ook meta-filosofisch onderzoek verricht worden.
Ik werk momenteel aan een promotie-onderzoek aan de Stellenbosch Universiteit. Het onderwerp is: filosofische legitimatie van hedendaagse socratische interventies. Het is een actualisering van Socrates' methode middels een kritische bespreking van Husserl's en Wittgenstein's methoden.

Ik publiceer daarover, vooral in Engelstalige tijdschriften en boeken.
Centraal thema in zijn onderzoek is de actualisering van de socratische filosofie.