Filosofische praktijk | dialogen

Onder 'filosofie' worden veel verschillende denkactiviteiten verstaan. De meeste filosofie is nogal ambitieus en pretentieus: het zou "het wezen" van een verschijnsel of zelfs van de hele werkelijkheid en ons bestaan kunnen begrijpen. Het zijn meningen, oordelen, verklaringen, theorieën.

Maar iedere filosofie die erin bestaat iets "wezenlijks" te beweren over iets of iemand of over alles, ontkomt niet aan de vraag: Hoe weet je dat? Waarom zou dat waar zijn?
Ik filosofeer in de traditie van Socrates: onderzoeken waarom het waar zou zijn wat we beweren.
In onze dagelijks leven beweren we van alles. We kunnen niet zonder. Hoe dan ook hebben we bepaalde zekerheden en waarheden nodig.

In filosofische gesprekken gaan we uit van wat wij - de gesprekspartners - vinden van een ervaring of gebeurtenis die op de een of andere manier belangrijk voor ons is.
We vertellen elkaar die ervaring. En al doende vragen we ons af of ons verhaal wel de lading (dus die gebeurtenis, die ervaring) dekt. Zo krijgen we wellicht meer zicht op die gebeurtenis.


(Mijn filosofische praktijk is een ode aan
de filosofen die de filosofie uit haar Ivoren Toren leidden:
Socrates, Erasmus, Montaigne, Husserl en Wittgenstein.)
tray button
play pause