Stand van zaken van het onderzoek van Leon de Haas (In het Zuid-Koreaanse tijdschrift Philosophical Practice and Counseling, oktober 2018).
Een choreografische benadering van het filosofisch gesprek (In het Spaanse tijdschrift HASAR, voorjaar 2018).
8 Essays (2011-2016) with a critical view of philosophical practice. ePub
8 Essays (2011-2016) with a critical view of philosophical practice. PDF
Über „erste Philosophie” und die Philosophie als Grenzmarkierung (2017).
Essay in Filosofie Tijdschrift 2017 nr. 5.
Essays on Philosophical Practice (2011-2012).
Aanzetten tot een actuele filosofie van de situatie. Essays 1987-2009.