Geschiedeni van ubuntu

Mijn bron is de Engelse Wikipedia. De term ubuntu zou in Zuid-Afrikaanse bronnen voorkomen sinds de helft van de 19de eeuw. Grammaticaal combineert het woord de wortel -ntu (persoon, menselijk wezen) met het voorvoegsel ubu-. Dit voorvoegsel maakt van het woord waar het voorstaat een abstract zelfstandig naamwoord. Dus betekent ubuntu mensheid.

Sinds de jaren 1950 werd de term populair als een filosofie of wereldbeeld, met name in de geschriften van Jordan Kush Ngubane in het tijdschrift African Drum.
Vanaf de jaren 1970 begon men ubuntu te beschrijven als een specifiek soort Afrikaans humanisme. Dit gebeurde in de context van de dekolonisatie resp. Afrikanisering die sinds de jaren 1960 plaatsvond.

In 1980 verscheen de eerste publicatie die gewijd was aan ubuntu als een filosofisch concept: ‘Hunhuism or Ubuntuism: A Zimbabwe Indigenous Political Philosophy’. Het ging hier om een politieke ideologie voor het nieuwe Zimbabwe (v/h Rodesië).

In de jaren 90 werd het concept overgenomen in Zuid-Afrika als richtinggevend ideaal voor de overgang uit de Apartheid. De term ubuntu komt voor in de Interim Constitutie van Zuid-Afrika (1993): ‘er is behoefte aan begrip maar niet aan wraak, een behoefte aan herstel maar niet aan vergelding, een behoefte aan ubuntu maar niet aan slachtoffering’.