Dialogische interventies


Filosoferen in de 21ste eeuw


Herfst 2017
Locaties in Limburg: Horst, Roermond en Weert
Kosten: € 130

Dit seminar bestaat uit tien bijeenkomsten van elk 2 uur.

Onderwerp is de hedendaagse praktijk van het filosoferen. Ik presenteer dit vanuit mijn perspectief als praktiserend filosoof:
  1. Filosofie kan geen theorie van de wereld en van de mens meer zijn. Zij neemt situaties waar en beschrijft deze zonder ze te interpreteren. (Eerste helft van de 20ste eeuw: Husserl en Wittgenstein)
  2. Filosofie kan geen Groot Verhaal meer zijn; ze is waarheids- en vrijheidspraktijk in de concrete situaties van ons (samen-)leven. (Jaren 50, 60 en 70 van de 20ste eeuw: Camus; Foucault)
  3. Filosofie beweert niets; ze onderzoekt beweringen, met name de beweringen waarmee gepretendeerd wordt Het Wezen van mens en wereld te onthullen. (Socrates en Wittgenstein)
  4. Deze situationele en kritische filosofie wortelt in concrete ontmoetingen en veronderstelt daarmee het ethische dat in iedere ontmoeting is meegegeven. (Buber en Levinas)
  5. Filosofie die zich rekenschap geeft van de recente geschiedenis bestaat uit dialogisch-'verloskundige' interventies (Socrates) in verhalen die mensen vertellen in en over hun eigen (samen-)leven. (filosofische praktijk als dialogisch-narratieve interventies: ondergetekende)

In dit 10-delige seminar zal ik aan de hand van korte teksten van de genoemde filosofen de bovengenoemde aspecten van een 'filosofie van de 21ste eeuw' presenteren. Daar het hier om filosofie als handeling gaat, zullen we steeds ook de praktijk van dit filosofisch handelen beoefenen.

Juni 2017
Leon de Haas
tray button
play pause